Få tjekket dine:

 • Tagplader
 • Tagrender
 • Tagrygning
 • Inddækninger

Stop tagets små skader, før de udvikler sig. Få tjekket dine tagplader, tagrender, tagrygning og inddækninger.

Få et gratis Tagtjek

Vi anbefaler et Tagtjek, hvis taget er over 35 år. Har du et yngre tag, har du sandsynligvis ikke har brug for hverken renovering eller udskiftning.

OBS! Tilbuddet gælder fastland og brofaste øer.

Vi kontrollerer disse 17 vigtige punkter på dit eternittag:

 • Revnede tagplader
 • Tagplader for frostskader
 • Tagplader for forvitringer
 • Tæthed af tagskruer/tætningsskiver
 • Tætningsbånd i rygning
 • Tætningsbånd i skotrender
 • Tætningsbånd ved tagfod
 • Skorstene gennemgås for skader
 • Skorstensinddækning
 • Udluftningshætter for tæthed
 • Indvendig tjek af tagplader på loft
 • Indvendig tjek af inddækninger
 • Tagrender gennemgås for utætheder
 • Tagrender gennemgås for bagfald
 • Tjek af stern/vindskeder/gavle
 • Loftisoleringen kontrolleres
 • Loftlem – kontrol af isoleringsevneFå styr på skaderne i tide og undgå dyre skader

Med et gratis Tagtjek får du en gennemgang af dit tag. Vi vurderer om dit tag er i orden eller om der er brug for en mindre reparation, en renovering eller en udskiftning.

Reparation:
Udskiftning af fx. revnede eller løse tagsten eller tagplader.

Renovering:
Reparation, rensning og maling af taget, så det står som nyt igen.

Udskiftning:
Du får et tilbud på en helt ny tagløsning.

Få vejledning og overblik

Gratis tagrapport og tilbud

Ved et Tagtjek får du en gratis tagrapport, som giver dig en detaljeret vurdering af dit tag. Med tagrapporten har du et godt overblik over fejl og mangler, samt hvor du bør være opmærksom. Du får også en  vurdering af tagets levetid.

Hvis der er behov for eventuelle udbedringer, kan vi give dig et skriftligt tilbud på stedet, så du har et økonomisk overblik over dine muligheder.

Nyt sort eternittag i solskin

Priseksempler på tagrenovering

Hvis vi finder fejl på dit tag, kan du få et tilbud på stedet på en tagudbedring eller nyt tag. Herunder er priseksempler for et hus på 120 m2 i grundplan.

 • Tagreparation fra kr. 15.000,-
 • Tagrenovering fra kr. 25.000,-
 • Nyt tag fra kr. 150.000,-

Se hvordan et gratis Tagtjek foregår

Afspil videoen og se hvordan vores konsulenter udfører et gratis Tagtjek, fra gennemgang af taget til løsningsforslag og tilbudsgivning.

Bliv lidt klogere på dit tag

Typiske skader på eternittag
Typiske skader på ældre tegltage
Tegn på et nedslidt tagpaptag
Fordele ved et Decratag